Избори 2022: Какво обещава „Има такъв народ“?

13:15, 30 сеп 22 25 2624 Шрифт:
Цветилена Симеонова Редактор: Цветилена Симеонова

В седмицата преди изборите представяме програмите на политическите сили, които според социологическите агенции се очаква да влязат в следващото 48-о Народно събрание.

„Има такъв народ“ (ИТН) е политическа партия, създадена от българския телевизионен водещ и певец Слави Трифонов. На 11 юли 2021 г. „Има такъв народ“ печели парламентарните избори в България, след като на 4 април същата година става втора политическа сила в страната. Партията на Трифонов не успява да излъчи предложение за кабинет и идват третите избори за 2021 г., когато ИТН стават пета политическа сила и участват в коалиционно правителство „Продължаваме промяната“, пише bTV.

Върху този политическа основа партията изгражда предизборната си програма за вота на 2 октомври:

Финансова политика

Сред предлаганите мерки е осигуряване на финансова макро- и микросреда за възстановяване и устойчиво развитие; преструктуриране на разходната и приходната част на държавния бюджет, с оглед постигане на функционално бюджетно равновесие и цикличното му балансиране. Поетапно намаляване на бюджетния дефицит от 1,5% до 1% в рамките на един мандат. Политика по намаляване на данъчно – осигурителната тежест и въвеждане на необлагаем минимум. Ефективно и прозрачно управление на публичните разходи след реформа в тяхната структурата, с цел устойчив и ускорен икономически растеж. Подобряване ефективността и контрола на финансовите институции.

Икономика

Сред мерките в тази сфера са постигане на последователно и устойчиво икономическо развитие; адекватно управление на източниците на финансиране като фундамент за развитие на икономиката; достъпна и сигурна инфраструктура – ефективна децентрализация и рационализация на икономическите регионални модели. Сред другите мерки е изготвяне и стартиране на стратегическа програма за осигуряване на необходимия квалифициран човешки ресурс според нуждите на икономиката по региони и отрасли, както и промяна в системата за оценка на научно-изследователската и развойната дейност (НИРД), финансирането ѝ, както и създаване на работеща/ефективна инфраструктура за развитие на иновациите, приложими в икономиката.

Социална политика

Сред социалните мерки е подкрепа за семействата с деца. За тази цел се предвижда задвижване на законодателни и административни промени с цел по-лесно отглеждане на деца в биологично семейство. Друга мярка е разработването на програми за ефективна превенция на риска от изоставяне на деца и превенция на риска от бедност, насилие, зависимости. Подкрепата за възрастните хора с ниски доходи се изразява в осигуряване на жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата. ИТН искат стартиране на пенсионна реформа в първите две години с цел намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите. Предвижда се и актуализация на пенсиите всеки мандат. Подкрепата за хората с увреждания се изразява във фокус върху способностите и развитието им за разширяване възможностите за реализация на пазара на труда на лицата с увреждания. Спиране на злоупотребите с ТЕЛК и преразглеждане на всички програми за социално предприемачество с лица с увреждания.

Геополитика

Сред мерките във външната политика е активно участие в съюзите, гарантиращи на България военна, политическа и икономическа сигурност. Създаване на условия за реално участие на нашите сънародници зад граница в политическия процес в България, както и защита на правата им зад граница. Според ИТН е необходима и неотложна реформа в работата на МВнР, както и реално участие на България във външната политика на Европейския съюз. Разширяването на ЕС с включването на държавите от Западните Балкани, както и участието ни в стратегически съюзи кат НАТО, остават основни приоритети за ИТН.

Енергетика

Сред мерките е нова балансирана политика в областта на енергетиката в рамките на Национална доктрина за енергийно развитие. Съкращаване на вредните емисии в интерес на обществото и в съответствие с актуализираната за България европейска „Зелена сделка“. Запазване ролята на ядрената енергетика в съответствие с новите реалности в геополитически план.

Друга мярка е оздравяване на структуроопределящите държавни енергийни дружества и въвеждане на механизми за справяне с корупцията. Разработване и приложение на механизъм на национално ниво за защита на енергийно уязвимите домакинства; хармонизиране на националното законодателство с актуалните енергийни политики и целите в Националната доктрина за енергийно развитие.

Правосъдие

От ИТН искат цялостна реформа в състава на Висшия съдебен съвет, промяна на начина за избор на председателите на ВКС и ВАС, въвеждане на механизъм на пряка индивидуална конституционна жалба. От партията искат и пряк избор на главен прокурор и извеждане на прокуратурата от състава на съдебната власт. Сред другите мерки са премени в изборното законодателство, осигурявайки лична политическа отговорност, отчетност и прозрачност; бързина и прозрачност в съдебните производства чрез разширяване на обхвата на електронното правосъдие, както и съществени промени при разходване на публични средства.

Образование

Промяна на подхода за финансиране „парите следват ученика“. Ограничаване на стигмите „елитни“ и „неелитни“ училища, базирани единствено на принципа „брой ученици“ и бюджет. Въвеждане на максимално два мандата за новоназначените директори. Осигуряване на качествено и насочено към потребностите на децата и обществото образование. Усъвършенстване на начина и формата на външното оценяване, както и промяна на съдържанието на учебните програми. Въвеждане на индивидуално базиран подход, който да посреща поведенческите особености.

Връщане на ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие чрез достойно заплащане на академичния състав в БАН и ВУЗ и равномерно разпределение на проектното финансиране за наука по приоритети и институции, за да подобри връзките наука-бизнес и наука-общество.

Регионална политика и инфраструктура

Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми за ефективност и увеличаване на преките чуждестранни инвестиции. Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата. Проверка на съответствието на действителното и представяното състояние на регистъра на населението - Национална база данни „Население“, както и на останалите регистри – Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние, Регистър на единните граждански номера и национален класификатор на постоянните и настоящите адреси.

Здравеопазване

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване. Създаване на електронно здравеопазване. Демонополизация на Здравната каса, промяна в организацията и работата на лечебно диагностичния процес в болничните лечебни заведения, както и промяна в модела на оказване на дентална помощ. Осигуряване на адекватен брой медицински кадри и повишаване на доверието в системата. Добри условия за кариерно развитие в сферата на здравеопазването. По-добра комуникация с обратна връзка между лекар и пациент. Достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика.

Обществен ред (МВР)

Възстановяване и активно ползване на инструментариума за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления. Превръщане на сектора в гарант на сигурността и законността. Съществуването и организацията на МВР и службите за сигурност трябва да гарантират еднаквото прилагане на закона спрямо всички – от обикновения гражданин до държавните структури и прокуратурата. Прекратяване на съществуващата практика на затваряне в себе си на специалните служби и отказ от истинска отчетност за извършеното пред Народното събрание. Създаване на възможност Народното събрание и специалните комисии да бъдат информирани и да имат право да въздействат върху противоконституционни практики и опити за поставяне над закона.

Отбрана

Национално отговорна политика чрез реализиране на аргументирани законодателни и управленски решения за изграждане на устойчива, модерна и резултатна национална отбрана. Безусловна подкрепа за развитие на способностите на Въоръжените сили, целенасочена, неизменна и действена политика за задълбочаване на професионализацията на българските въоръжени сили. Нов подход за мотивация на хората в униформа, приели службата в защита на Отечеството не само като работа и кариера, но и като начин на живот. Целенасочени действия и конкретни стъпки за укрепване и използване на потенциала на националната наука и индустрия в интерес на отбраната. Подкрепа за активно участие в съвместни многонационални проекти на НАТО и ЕС за придобиване на високотехнологични способности и разгръщане на ефективни програми за офсет на двустранна основа.

Пълната програма на „Има такъв народ“ - тук.

 

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

***

Важното за теб е на Topnovini.bg! Последвай ни във FacebookInstagram и Twitter, ела и в групата ни във Viber! Значимите теми и различните гледни точки са още по-близо до теб! Всички са в социалните мрежи – ние също, чети ни!

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама