Запишете се за участие в обучения на тема: Изисквания на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги и предлагане на стоки, чрез онлайн продажби

15:55, 18 авг 20 / София 25 1051 Шрифт:
Галя  Бениету

ПОКАНА

за участие в обучения по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

 На 31 август 2020 г. в гр. София ще се проведе еднодневно обучение за представители на фирми, предлагащи услуги на крайни потребители. Това обучение е насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители.

- На 01 септември 2020 г. в гр. София ще се проведе еднодневно обучение за представители на фирми, прилагащи специфични способи за търговия. Това обучение е насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предлагането на стоки към крайни потребители, чрез онлайн продажби, други видове договори от разстояние, договори, сключвани извън търговски обект и др.

В обученията са включени и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката по съответната тема, както и дискусия върху актуалната ситуация в контекста на COVID-19.

За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на  e-поща: trainings@dicon-bg.com

 ОЧАКВАМЕ ВИ!

 Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама